Εφορίες – Τμήματα

Στο Λύκειον των Ελληνίδων Ηρακλείου λειτουργούν σύμφωνα με το καταστατικό του τα παρακάτω τμήματα (Εφορίες) :

Τμήμα Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου

Έφοροι: Τσιχλάκη Ραπτοπούλου Μαρία ( Εθνικές Παραδόσεις) &  Λυράκη Μαρία (Λαογραφικό Αρχείο) Συνέφοροι: Μιχαηλία Στεφανάκη Ζαχαριά, Ισμήνη Τζαγκαράκη

Τμήμα Εθνικών Ενδυμασιών

Έφορος: Ταμπακάκη Ελευθερία.  Συνέφορος: Αγαπάκη Κάλια και Λυράκη Μαρία

Τμήμα Εθνικών Χορών

Έφορος Τζαγκαρουλάκη Αριστέα. Συνέφορος: Σκανδάλη Νίκη

Τμήμα Δικαιωμάτων Γυναίκας και Παιδιού - Ισότητας των φύλων

Έφορος  Ζαχαριά – Στεφανάκη Μιχαηλία. Συνέφοροι: Παπαδάκη Τένια και Διαλυνά Ελένη

Τμήμα Φιλολογικού

Έφορος Κουγιουμουτζάκη Γεωργία. Συνέφορος: Στέλλα Καραντινού

Τμήμα Μουσικό

Έφορος Δημοπούλου Παναγιώτα Συνέφορος: Μαρία Ραπτοπούλου Τσιχλάκη

Τμήμα Εορτών και Δεξιώσεων και Τμήμα Εκδρομών και Ψυχαγωγίας

Έφορος Κουτάντου Ελένη Συνέφοροι: Μαρία Αλεβυζάκη Ταμιωλάκη και Λυράκη Μαρία

Τμήμα Κοσμητείας

Έφορος Κουτάντου Ελένη. Συνέφορος: Μαρία Ραπτοπούλου Τσιχλάκη

Τμήμα βιβλιοθήκης

Έφορος: Νίκη Σκανδάλη Συνέφορος: Κουγιουμουτζάκη Γεωργία

Τμήμα Ιστορικού Αρχείου

Έφορος: Μαρία Αλεβυζάκη Ταμιωλάκη

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού

Έφορος:  Μαρία Κασωτάκη