Έναρξη εγγραφών στα τμήματα Εθνικών Χορών

Το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στα τμήματα των Εθνικών Χορών για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Διαμοιράστε το: