Βιβλιοθήκη

Η  Βιβλιοθήκη του Λ.τ.Ε.Η. διαθέτει πάνω από 2.000 τόμους με ιδιαίτερο βάρος στη Λαογραφία.

Στις συλλογές της περιλαμβάνονται βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, φιλοσοφίας, ιστορίας, δοκίμια, λαογραφικά περιοδικά, βιβλία που αφορούν στην Κρήτη, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός λευκωμάτων.

Τα μέλη του ΛτΕΗ μπορούν να δανείζονται λογοτεχνικά βιβλία δωρεάν.

Σήμερα, η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη από ερευνητές και συνδρομητές γίνεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος.