Φωτογραφικό Αρχείο

Το Φωτογραφικό Αρχείο του ΛτΕΗ αποτελείται από φωτογραφίες, κασέτες vhs και ταινίες ήχου που καλύπτουν χρονικά σχεδόν όλη τη διαδρομή του σωματείου, το οποίο  προγραμματίζεται άμεσα  να ψηφιοποιηθεί.