Σεμινάριο παραδοσιακών χορών Δυτικής Κρήτης με διδάσκοντα τον κ.Νίκο Γιακουμάκη. Το σεμινάριο παρακολούθησε η χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου. Ηράκλειο,  7/4/2024

Διαμοιράστε το: