Τμήμα Εκδρομών & Ψυχαγωγίας

Το τμήμα εκδρομών και ψυχαγωγίας  υποστηρίζει την οργάνωση εκδρομών πολιτιστικού, θρησκευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν τα  μέλη και οι φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου.