Τμήμα Γυναίκας & Παιδιού – Ισότητας των Φύλων

Το τμήμα Προβλημάτων Γυναίκας και Παιδιού μεριμνά για την προάσπιση, προώθηση, ενίσχυση και εφαρμογή των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών στην υγεία, την εργασία και την εκπαίδευση, φροντίζοντας παράλληλα για τη διεκδίκηση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται η οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για τα γυναικεία θέματα, τα δικαιώματα του παιδιού, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Επ’ ονόματι του σκοπού του, το τμήμα συμμετέχει, μαζί με άλλες γυναικείες οργανώσεις σε διαβουλεύσεις, λειτουργώντας στην πράξη ως μοχλός πίεσης προς την πολιτεία για τη λήψη αποφάσεων που σέβονται και διασφαλίζουν την πρόοδο και την καλή διαβίωση της γυναίκας και του παιδιού.

Επίσης, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΛτΕ Ηρακλείου, οργανώνονται και υλοποιούνται δράσεις υποστήριξης και παροχής υλικής και ηθικής βοήθειας προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο του Φιλολογικού Τμήματος συστάθηκε μια ολιγομελής Ομάδα από καταξιωμένους επιστήμονες της πόλης μας, η οποία έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στους παραπάνω στόχους που έχει θέσει το Φιλολογικό Τμήμα του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου